Boeken

Tema: Ferkear

Timen op 'e tegels

Tjibbe Veldkamp

'Wol op 'e stoeptegels bliuwe, hear.' 'Węrom?' frege Timen. 'Omdat it gefaarlik is om fan 'e tegels ôf te gean,' sei heit. Sa as beloofd bliuwt Timen op de stoeptegels. Ek al wurde de tegels optild troch straters, in frachtweinsjauffeur, havenarbeiders en sels in hyskraan... Bekroane mei de Kinderboekwinkelprijs! Ek as digitaal printeboek!