Boeken

Tema: Nei 'skoalle' (en noch 15 oare tema's)

Tomke foarlęsferhaaltsjes

Auck Peanstra en Riemkje Pitstra

Hat Tomke in gat yn 'e búk?
Is der ek rôze snie?
Yt Kornelia wjirms?
Wêr is Tomke syn koesbear?

De aventoeren fan Tomke, Romke, Yana Yu en Kornelia stiene alle wiken yn de Weekkrant Fryslân. De earste hûndert ferhaaltsjes ha wy foar dy sammele yn dit boek.
Ferhaaltsjes foar bern fan 2 jier ôf.

ISBN: 978 90 6273 878 6