Boeken

Tema: Wetter en simmer

Lyts wyt fiskje

Guido van Genechten

Lyts wyt fiskje gűlt. Hy is syn mem kwyt. Yn ’e see komt er bisten yn alle kleuren tsjin: in reade krab, in oranje seestjer, in griene skyldpod, ensfh. Mar dan sjocht er einlings syn mem!