Klaaifiguerkes

Klaaifiguerkes

Nedich

  • klaai yn ferskillende kleurkes
  • glêde ûndergrûn

Fan klaai kinst moaie figuerkes fan de maitiid meitsje. Bygelyks in blomke, flinter, hazze, knyn, baarch, ingeltsje (lieveheersbeestje).

Downloads:
Oare nifelwurkjes: