Krystbal fersiere

Krystbal fersiere

Nedich

kleurkes
gekleurd papier of karton
glitters
stempels
ferve
lym 
tou of lint 
 

Kleurje of fersier de krystbal. Doch der in toutsje oan, sadat de bal ek echt yn de beam hingje kin.

Downloads:
Oare nifelwurkjes: