Nijs en Aktiviteiten

Pagina5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
It is simmer en hast fakânsje! En dat fiere wy ek mei in nij tema: Wetter/Simmer. Om de kommende moannen en yn de fakânsje in protte wille fan te hawwen. Mei ferskes, ferhaaltsjes, kleurplaten, nifel wurkje(s)-, alles yn de fakânsjesfear! En mei in ...

Sjoch by 'Nifelje' om in moaie ansichtkaart foar heit te ...

Dippeteerde Sietske Poepjes lest veur uut Stellingwarver Tomke Maendagmorgen 1 juni was in ukkespeulplak Meulewiek in Noordwoolde de eupening van de Friese Tomke-veurleesweke. Veur disse biezundere gebeurtenis was vrouw Sietske Poepjes, zi’j is de ni’je dippeteerde van kultuur, nuugd ...

Op 1 juny lêst hiel Fryslân foar út it nijste Tomke temaboekje! Sjoch hjir foar allegear foarlêstips by it boekje! Mear witte oer it projekt? Sjoch hjir foar mear ...

Sykje it plaatsje op yn de trije sykplaten. Fûn? Sjoch nei it filmke mei in lietsje en doch mei! De Fryske lietsjes, 5 nije en 10 tradisjonele, wurde songen troch Janneke Brakels mei begelieding op piano troch Cor Bakker. It iene lietsje geskikt foar de alderlytsten, it oare foar de beukers ...
Pagina5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jou dy op foar de Tomke nijsbrief en bliuw op de hichte!
Alle moannen in nij Tomke aventoer!

Stjoer in digitale kaart fan Tomke!