Nijs en Aktiviteiten

Pagina5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Tomke is ek op Pinterest te finen. Sitte jim op Pinterest? Lit it ús witte! Nei Pinterest!  Foar ynspiraasje, leuke plaatsjes,aktiviteiten en ideeën foar it wurkjen mei ferskate ...

Untdek en boartsje mei de app ‘It grutte foarlêsboek’. In app mei prachtige ferhalen, gedichten en spultsjes foar bern fan 2 jier ôf. No fergees te downloaden yn de App Store en Google Play Store. De moaiste ferhalen oer fan alles en noch wat: in knyn ...

Tomke fynt it moai om post fan jim te krijen. Bist mei fakânsje, in dei fuort? Of lekker thús oan it boartsjen mei freontsjes? Lit it Tomke witte troch him in kaartsje te stjoeren! Stjoer dyn post nei: Tomke Postbus 53 8900 AB Ljouwert   Net ferjitte om dyn namme ...

It is simmer en hast fakânsje! En dat fiere wy ek mei in nij tema: Wetter/Simmer. Om de kommende moannen en yn de fakânsje in protte wille fan te hawwen. Mei ferskes, ferhaaltsjes, kleurplaten, nifel wurkje(s)-, alles yn de fakânsjesfear! En mei in ...

Sjoch by 'Nifelje' om in moaie ansichtkaart foar heit te ...
Pagina5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jou dy op foar de Tomke nijsbrief en bliuw op de hichte!
Alle moannen in nij Tomke aventoer!

Stjoer in digitale kaart fan Tomke!