Nijs en Aktiviteiten

Pagina3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
De hiele dei nei Tomke lústerje, wa wol dat no net? Tomke hat no syn eigen radiostjoerder by omrop Fryslân! De hiele dei binne der sawol ferskes as ferhaaltsjes te hearren. Moarns ferskes en ferhaaltsjes foar de lytste bern en middeis ferskes en ferhaaltsjes foar de wat gruttere ...

Heit & Mem makket spesjaal foar heiten en memmen, pjutteboartersplakken, skoallen, bernedeiferbliuwen en gastâlders moaie platen dy't útprinte wurde kinne. Leuk foar yn in listje of om sa op te hingjen. Sjoch op de Heit & Mem webside foar in oantal ...

En de winner is... Nelleke Wiedijk! Tige lokwinske mei it ferhaaltsjesboek fan Tomke. Ingrid Hof-de Boer en alle oaren bedankt foar de reaksjes! Wy hoopje dat de twilling fan Nelleke mei in protte wille nei de Tomkeferhaaltsjes lústerje sille. Groetnis fan ...

Tomke en Yana Yu boartsje yn de blêdsjes... Genôch materialen om mei it tema 'Hjerst' te wurkjen! ...

Elke tredde tongersdei yn septimber is it yn hiel Nederlân de ‘Dei fan de liedster/Dag van de leidster’. Dit jier is dat op 17 septimber.  Spesjaal foar hjoed hat Tomke foar Facebook de aksje betocht: 'Tomke en de leafste juffen' aksje.  Lês ...
Pagina3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Jou dy op foar de Tomke nijsbrief en bliuw op de hichte!
Alle moannen in nij Tomke aventoer!

Stjoer in digitale kaart fan Tomke!