Nijs en Aktiviteiten

Pagina4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Eltse tredde tongersdei yn septimber is it yn hiel Nederlân de ‘Dei fan de liedster/Dag van de leidster’. Dit jier is dat op 17 septimber. Spesjaal foar dizze dei hat Tomke de ‘Tomke en de leafste juffen' aksje betocht. Fynt jo pjut de juf(fen) of ...

Der binne koartlyn twa nije rigeboekjes ferskynd: 'Tomke - Leave pake Durk' en 'Tomke útfanhûs'.    'Tomke - Leave pake Durk'  Op in dei wurdt pake Durk siik en stjert. Tomke hat fertriet.  Tomke is by de útfeart yn ...

Tomke is ek op Pinterest te finen. Sitte jim op Pinterest? Lit it ús witte! Nei Pinterest!  Foar ynspiraasje, leuke plaatsjes,aktiviteiten en ideeën foar it wurkjen mei ferskate ...

Untdek en boartsje mei de app ‘It grutte foarlêsboek’. In app mei prachtige ferhalen, gedichten en spultsjes foar bern fan 2 jier ôf. No fergees te downloaden yn de App Store en Google Play Store. De moaiste ferhalen oer fan alles en noch wat: in knyn ...

Tomke fynt it moai om post fan jim te krijen. Bist mei fakânsje, in dei fuort? Of lekker thús oan it boartsjen mei freontsjes? Lit it Tomke witte troch him in kaartsje te stjoeren! Stjoer dyn post nei: Tomke Postbus 53 8900 AB Ljouwert   Net ferjitte om dyn namme ...
Pagina4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Jou dy op foar de Tomke nijsbrief en bliuw op de hichte!
Alle moannen in nij Tomke aventoer!

Stjoer in digitale kaart fan Tomke!