Werom

Sykje hieltyd twa deselde plaatsjes byinoar.

De snieskuonDe sjaal en mutseIt fūgelhūskeDe slideDe beam dy't keal isDe houtsjesDe truiDe wanten
Memory