Werom

Kinsto it goede plaatsje fine?

De ko
De ko
De ko

De ko

De ko Wurdsjes riede