Oare tips

Alderhande oare tips by Fryske printeboeken.

 

In soad Fryske printeboeken binne ek yn it Nederlânsk ferskynd. Sa kin itselde ferhaal yn it Frysk en yn it Nederlânsk foarlêzen wurde. Yn dit oersjoch steane de boeken op tema. Printeboeken yn it Frysk en yn it ...

Ynformaasje foar âlders en opfieders oer meartalich grutbringen. Sjoch hjir foar de folder. De folder is ...

In digitale foarlêsgids mei de moaiste Fryske boeken, cd's en apps. Sjoch hjir foar de digitale foarlêsgids mei boeken foar bern fan 0 o/m 12 jier. Mei foarlêstips foar alle ...

In soad Fryske boeken binne der ek yn it Nederlânsk te krijen. Handich foar de twatalige bernesintra. Sjoch hjir foar in oersjoch fan Fryske boeken mei in Nederlânske ferzy yndielt yn ferskate ...

De leukste kado gids fan it jier 2014, de Heit & Mem gids. Sjoch hjir om troch de gids hinne te ...
Jou dy op foar de Tomke nijsbrief en bliuw op de hichte!
Alle moannen in nij Tomke aventoer!

Stjoer in digitale kaart fan Tomke!