Materialen

Materialen foar it wurkjen mei it Frysk op bernesintra (foar profesjonals- liedsters, gastâlders, studinten- dy't wurkje mei jonge bern). 

Pagina1 2 3 4 5 6 7
De Fryske Foarlêskoffer – Boekpromoasjepakket Om bernesintra te stimulearjen om troch ynteraktyf foar te lêzen it twatalich taaloanbod út te wreidzjen hawwe wy se fergees in boekpromoasjepakket oanbean. It pakket bestiet út in moaie foarlêskoffer mei ...
Pagina1 2 3 4 5 6 7
Jou dy op foar de Tomke nijsbrief en bliuw op de hichte!
Alle moannen in nij Tomke aventoer!

Stjoer in digitale kaart fan Tomke!