Tema's

Tema Hjerst

Tomke en Yana Yu boartsje yn de blêdsjes...se sjogge ek bisten: in stikelbarchje en slakken
Hjirûnder suggestjes foar it tema 'Hjerst'.

 

Tema HjerstBoeken 

FerhaaltsjesSnie yn 'e simmer, Nei de bosk, Poddestuolen, Hout foar de nije kachel, In liuw yn 'e tún?, De Reinbôge

Ferskes harkje:  'bledsjes', 'rein', 'de wyn yn 'e beammen'

Aktiviteiten by 'It Stikelbarchje' 

Ferhaaltsje 'It Stikelbarchje'  Aktiviteiten by 'It Stikelbarchje'  Yllustraasje/plaat by it ferhaal  Kleurplaat by it ferhaaltsje 'It Stikelbarchje' en kleurplaat Stikelbaarch

Sjoch ek by Tomke sjen op tv: 

It Stikelbarchje, de tv-útstjoering 

 

Aktiviteiten by 'Slakken'

Ferhaaltsje 'Slakken'                    Aktiviteiten by 'Slakken'           Yllustraasje/plaat by it ferhaal. Kleurplaat by it ferhaaltsje'   Slakken' en kleurplaat Slak 

Sjoch ek by Tomke sjen op tv: Slakken, de tv-útstjoering

 

Ferske: Rein en sinneskyn

Opsisferskes: Lekker koese! Reinbôge  

Nifelje: Allegear bledsjes

Tomke sjen op tv: De Reinbôge

Kleurplatenkleurplaten tema Hjerst útprintsje

Spultsje: - Wat sjogge Tomke en Romke? 

               - Hjerst memory

Puzel: Hjerstpuzel

Sykplaat: Hjerst  

Heit & Mem: platen hjerst 

Wurdkaart: hjerst

Poezyposters hjerst: Tûzen drippen, Blêdsjes

Sjoch foar mear ynspiraasje op ús Tomke Pinterestside!

Rúttekeningen: 
Blêdsje
Stikelbaarch
Kastanje
Spinreach
Paddestoel
Paraplu

«
Pagina1 2 3 4 5
-> Boeken oer it tema 'Nei skoalle' -> Ferhaaltjes Tomke nei skoalle (online boekje op rym) -> Kleurplaat Tomke efter op de fyts nei skoalle Yn it klimrek -> Ferske 'Nei skoalle' (sjoch hjir foar it blêdmuzyk) -> Opsisferskes Boartsje ...

Boeken Tomke en it kado Lytse Ezel - Jarich syn jierdei (no yn de oanbieding!)   Ferhaaltsjes In taart fan sân   Kleurplaten Yana Yu is jierdei Taart Taartfersiersels   Ferskes Pakje Taartsjes ...

Tips foar heitedei (19 juny): Nifelje: Medalje foar heit Nifelje: Ansichtkaart foar heit Ferhaaltsje fan de moanne: 'Heitedei' Tips op Pinterest: Boerd 'Heitedei/vaderdag' Boek 'Stip en syn heit' Boek 'Stip en syn heit' yn de Afûk ...

In oantal aardige suggestjes foar memmedei  Kleurplaat 'Memmedei' Ferhaal 'Memmedei foar Kornelia' 'Korneliadei' Ferske 'In skilderij foar dy' (mei muzyknotaasje) Memmedei Nifelje Hert mei gedicht MEMory In moaie list Tv ...
«
Pagina1 2 3 4 5
Jou dy op foar de Tomke nijsbrief en bliuw op de hichte!
Alle moannen in nij Tomke aventoer!

Stjoer in digitale kaart fan Tomke!