Tomke nijsbrief

Tomke nijsbrief jannewaris 2017

Nei it feestlike jier 2016, wêryn’t wy fiere mochten dat Tomke alwer 20 jier jong is, steane der ek yn it nije jier wer tal fan aktiviteiten op it programma.

Klik hjir foar de Tomke-nijsbrief fan jannewaris 2017

Wy winskje jim in prachtich jier, mei in soad foarlêswille!
 

Meer
Yn dizze nijsbrief: Fergees Tomkeboekje - Winaksjes - Tomke ynspiraasjejûn - In taart foar Tomke - Tomke op televysje en noch folle ...
Jou dy op foar de Tomke nijsbrief en bliuw op de hichte!
Alle moannen in nij Tomke aventoer!

Stjoer in digitale kaart fan Tomke!