Tomke-toer

Dûnsje, sjonge en moaie ferhalen! Yn septimber 'toert' Tomke wer mei ferskate foarstellingen by de biblioteken del. Wolsto mei dyn pjut nei in foarstelling ta? Sjoch hjirûnder foar it programma! (It skema is it bêste te besjen op in pc/laptop).

Programma Tomke-toer

Datum TiidBiblioteekFoarstelling
1 sept 202215.00 - 15.30HarnsGeartsje Douma
2 sept 202215.00 - 15.30JobbegeaGeartsje Douma
5 sept 202215.00 - 15.30FrentsjerGeartsje Douma
6 sept 202211.00 - 11.30HeechterpJanneke Brakels
6 sept 202215.00 - 15.30Sint AnneGeartsje Douma
7 sept 202215.00 - 15.30De WestereenGeartsje Douma
8 sept 202211.00 - 11.30BurgumJanneke Brakels
8 sept 202215.00 - 15.30BûtenpostGeartsje Douma
10 sept 202211.00 - 11.30SnitsGeartsje Douma
12 sept 202209.30 - 10.00HurdegarypJanneke Brakels
12 sept 202115.00 - 15.30De JouwerGeartsje Douma
13 sept 202111.00 - 11.30De LemmerJanneke Brakels
13 sept 202215.00 - 15.30AkkrumGeartsje Douma
14 sept 202209.30 - 10.00De GerdykJanneke Brakels
14 sept 202211.00 - 11.30It HearrefeanJanneke Brakels
14 sept 202215.00 - 15.30KoudumGeartsje Douma
15 sept 202209.30 - 10.00OerterpJanneke Brakels
15 sept 202213.00 - 13.30StiensGeartsje Douma
15 sept 202215.00 - 15.30MakkumGeartsje Douma
17 sept 202209.30 - 10.00BoalsertGeartsje Douma
19 sept 202213.00 - 13.30GytsjerkGeartsje Douma
19 sept 202215.00 - 15.30HallumGeartsje Douma
20 sept 202213.00 - 13.30DronrypGeartsje Douma
20 sept 202215.00 - 15.30WarkumGeartsje Douma
21 sept 202215.00 - 15.30SurhústerfeanGeartsje Douma
23 sept 202215.00 - 15.30WommelsGeartsje Douma
24 sept 202209.30 - 11.30*DrachtenVertellende piano
26 sept 202215.00 - 15.30DokkumGeartsje Douma
27 sept 202209.30 - 11.30*BlokhuispoortVertellende Piano
27 sept 202213.00 - 13.30KollumGeartsje Douma
28 sept 202211.00 - 11.30Sedrana (Lj.)Geartsje Douma
28 sept 202215.00 - 15.30BalkGeartsje Douma
29 sept 202213.00 - 13.30GrouGeartsje Douma

 

* Twa foarstellingen

Foar spesifike ynformaasje oer de oanbelangjende wurkwinkel ferwize wy dy nei dyn biblioteek.

De foarstellingen

Wat kinst ferwachtsje fan de ferskate foarstellingen? Sjoch hjir foar in foarpriuwke!

Oersjoch foarstellingen

Wolsto Tomke ek útnûgje op dyn feestje? Dat kin!

Wolle jim in Tomke-foarstelling op jim berne-opfang? Dat kin! Der binne ferskate foarstellingen te hier, lykas in muzikale foarstelling troch Janneke Brakels, dy’t mei de bern sjongt en dûnset. Mear ynfo is te finen op har webside. Ek Tomke-skriuwster Geartsje Douma hat foarstellingen oer Tomke, sjoch hjir foar mear ynfo.